Psychoterapie

Pokud potřebujeme podpořit v osobnostním rozvoji a hledání zdrojů, pomoci v krizi, řešit stará či aktuální traumata, prohloubit kontakt se sebou samými nebo lépe porozumět dění kolem sebe i v sobě, mohou nám být psychoterapeutické konzultace cenným doprovodem. A protože se stav duše vždy odráží ve stavu těla a naopak, je péče o ni také neoddělitelnou součástí péče o naše celkové zdraví.

Naši terapeuti nabízejí terapii v různých podobách, osobně ve svých pracovnách, online, v chůzi nebo u klientů doma.

 

Poradenství

Pomoc při hledání řešení v konkrétní životní situaci, při hledání náhledu a nových možností. Možné i jednorázově či nepravidelně.

Krizová intervence

Podpora v těžkých situacích a akutních krizích, při kterých hledá terapeut s klientem cestu k znovunalezení klidu a rovnováhy.  

Krátkodobá psychoterapie

Terapeutická práce trvající přibližně tři měsíce s jasným cílem a pravidelnou časově ohraničenou spoluprací.

Dlouhodobá psychoterapie

Hloubková práce na klíčových tématech klienta či na celkovém zlepšení psychického prožívání trvající od několika měsíců po několik let.

Podporují nás

© 2022 Nadační fond Solithera | Zásady cookies