Michaela Kešnerová

Psychoterapeutka

REZERVACE

Terapeutku Michaelu si můžete rezervovat na emailové adrese mkesnerova@solithera.cz. Forma zapojení do projektu:  terapie za sníženou cenu.

VZDĚLÁNÍ
  • Bakalářské vzdělání – studium adiktologie 1. LF UK (2010-2013) 

  • Magisterské vzdělání – studium adiktologie 1.LF UK (2013-2015) 

 
O MNĚ

V roce 2015 jsem ukončila následné magisterské studium adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem také pracovala v ambulanci dětské a dorostové adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2016 – 2018 jsem měla možnost zapojit se do dění v Nízkoprahovém klubu Suterén a adiktologické ambulance pro děti a dospívající v Prev-Centrum, z.s. V letech 2017-2018 jsem byla zaměstnaná v soukromé psychiatrické ambulanci pro děti, dospívající i dospělé na pozici adiktologa. 

Od prosince 2017 jsem frekventantkou Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii – Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu, který pořádá Rafael institut v Praze. V roce 2021 jsem dokončila sebezkušenostní část a výcvik plánuji ukončit v roce 2023.

V roce 2022 jsem otevřela soukromou psychoterapeutickou praxi. 

Pracuji pod individuální supervizí, v rámci výcviku docházím na skupinovou supervizi. 

Jsem členem Česká adiktologické asociace a České asociace pro psychoterapii.  

Pracuji s dětmi i dospělými. Zabýváme se spolu osobnostním růstem, traumatem, post-traumatickým růstem, ale i adiktologickými tématy. Jsem adiktoložka, psychoterapeutka v soukromé psychoterapeutické praxi.

 
ABSOLVOVANÉ KURZY

  • Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu, Rafael institut, 2017 – nyní 

  • Rodinné poradenství (rozsah 121 hodin), Prev-Centrum, z.ú., 2016 – 2017 

  • Základní krizová intervence (51 vyučovacích hodin), Remedium, 2015

  • Motivační rozhovory (rozsah 60 hodin), PhDr. Jan Soukup, Ph. D, – 2015 

  • Prevence syndromu vyhoření (8h)
  • Duševní onemocnění u dětí – jak je rozeznat a pomoci (8h)

Podporují nás

© 2023 Nadační fond Solithera | Zásady cookies