Nikol Arias

Psycholožka

REZERVACE

Terapeutku Nikol si můžete rezervovat na emailové adrese narias@solithera.cz. Forma zapojení do projektu: terapie za sníženou cenu, solidární terapie.

VZDĚLÁNÍ

Jednooborová psychologie, Mgr. Univerzita Humanitas, specializace: Klinická psychologie a psychologie osobnosti

Jednooborová psychologie, Bc. Univerzita Humanitas

 
O MNĚ

Hlavními hodnotami mé práce jsou odbornost, bezpečný a přijímající postoj, porozumění a autenticita. Při práci mi pomáhají také vlastní zkušenosti mnoha témat, se kterými přicházíte, vedou mě k hlubšímu napojení a pochopení souvislostí. Některé zkušenosti mohou být náročné a transformační. Zastávám názor, že i když nás okolnosti a situace mohou na čas oslabit a řešení zaberou delší čas. Úsilí hledat cesty ke změně či přijetí toho, co nemůžeme změnit, vede vždy k vnitřnímu vítězství a proměně situace. 

Ve své odborné praxi vám pomocí psychologického poradenství, psychoterapie s prvky somatického koučinku poskytuji péči o vaši psychiku. Využívám integrativního způsobu práce, který se mi při práci velmi osvědčil. Zvláště metody systemické a pozitivní psychoterapie, na řešení zaměřeného přístupu, hypnoterapie, KBT a DBT technik, práci s dechem, mindfulness, somatické terapie a dalších, které při práci kombinuji a využívám dle vašich aktuálních potřeb.

Mnoho odborných zkušeností jsem načerpala také během stáží a praxe např. v NUDZ – Národní ústav duševního zdraví, ÚVN (Vojenská nemocnice), Ambulance klinické psychologie a psychoterapie, PN Bohnice – adiktologické oddělení, AdiCare – psychologická a psychoterapeutická klinika. 

Kontinuálně se školím v oblasti psychologie, psychoterapie a příbuzných oborech na odborných seminářích a výcvicích. Řídím se kodexem asociace pro psychoterapii. Pracuji pod odbornou garancí a pravidelnou supervizí, která mi pomáhá poskytovat kvalitní péči. Těším se na Vás, spolu dokážeme mnohem více.

 

ABSOLVOVANÉ KURZY

  • Základní výcvik v krizové intervenci  (REMEDIUM)
  • Práce s traumatizovaným klientem (REMEDIUM)
  • Psychosomatika v Biosyntéze (Institut Biosyntézy) 
  • Metody práce s tělem v psychoterapii (PVŠPS)
  • Tělesný koncept, vývoj vztahu k tělu (PVŠPS)
  • Psychoterapie a školení AdiCare Educo (AdiCare, s.r.o.)

Podporují nás

© 2022 Nadační fond Solithera | Zásady cookies