Jakub Ryvola

Facilitátor, terapeut

REZERVACE

Terapeuta Jakuba si můžete rezervovat na emailové adrese jryvola@solithera.cz. Forma zapojení do projektu: pro bono terapie, terapie za sníženou cenu, solidární terapie.

VZDĚLÁNÍ
  • Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, Společenské vědy – Výtvarná výchova (Magisterské studium) 
  • Psychoterapeutický výcvik v Procesově orientované psychologii (2017-dosud) 
 
POPIS

Facilitaci vnímám jako stopování a následné rozkrývání vašeho procesu teď a tady. Není to cesta narýsovaná na mapě. Je to cesta, která vzniká společně, krok za krokem. Ať se na ní objeví cokoliv, jsme v tom spolu. Mohou to být vztahová témata, zaseknutí na osobní nebo profesní cestě, ztráta vize/orientace v životě, malé i velké sny, psychospirituální krize, tělesné symptomy, různé formy konfliktů či nějaká vaše “život měnící” zkušenost, kterou je potřeba integrovat a další. 

Pro vás a vaše téma se vždy snažím vytvořit především bezpečný prostor. Pak můžeme společně procházet váš svět, s nímž se identifikujete a znáte. Budeme zkoumat jeho limity a také svět, který je za nimi. Svět, s kterým se možná tolik neidentifikujete, je vám neznámý, rušivý… Se zvědavostí, odvahou a trochou štěstí si můžeme uvědomit jak a proč “se nám to/něco děje” (navzdory našim záměrům) a co by na tom mohlo být pro náš život důležitého. 

V průběhu setkání vedle mluveného sdílení můžeme pracovat se všemi smysly, sněním, změněnými stavy vědomí, nezáměrnými signály vašeho těla i světa kolem nás…vším, co by mohlo být branou k hlubšímu uvědomění a poznání toho, co se nám děje. 

Při práci využívám především principů Procesově orientované psychologie, kterou od roku 2017 studuji. Zajímá mě celostní přístup k životu, témata osobního rozvoje a lidské zralosti, hledání smyslu a naplnění individuálního příběhu. Od roku 2005 se zabývám psychospirituální tématikou a integrací zážitků změněných stavů vědomí. 

Nepřestává mě fascinovat autenticita a moudrost domorodého vztahování se ke světu. Stejně tak, jako kreativita a zvědavost člověka současného. Oslovují mě témata “hluboké demokracie”, prostoru, kde mají všechny naše části/hlasy možnost se projevit. Místa, kde je periferie stejně důležitá jako centrum a kde je možnost nahlédnout téma z jiné/nové strany.

Pracuji s dospělými jednotlivci i skupinami. Osobně na Praze 3 nebo online. Nedílnou součástí mé práce je můj vlastní seberozvoj a supervize mé práce. 

 

SEBEZKUŠENOST

  • Sebezkušenostní psychoterapeutická skupina v Pesso-Boyden psychomotorické terapii (2007–2009) 
  • Sebezkušenostní výcvik zaměřený na práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizi (2006–2013) 
  • Mindfulness 
  • Práce s tělem 
  • Arteterapie 

Podporují nás

© 2022 Nadační fond Solithera | Zásady cookies