Zoja Mrázová

Psychoterapeutka

REZERVACE

Terapeutku Zoju si můžete rezervovat na emailové adrese zmrazova@solithera.cz. Forma zapojení do projektu:  terapie za sníženou cenu, solidární terapie.

VZDĚLÁNÍ
 • Bakalářské studium – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor psychologie (2015-2018)
 • Magisterské studium – Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor psychologie (2021-2023)
 • Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (od 2018)

 
O MNĚ

Jsem psycholožka, psychoterapeutka a lektorka. 
Věnuji se především individuální práci s lidmi v bezpečném prostoru mé soukromé poradny na Praze 2, také alternativní formě psychoterapie za chůze přírodou a bodyterapii.
 
Ve své práci vycházím ze somatické humanisticky orientované psychoterapie, opírám se také o mindfulness a aktuální poznatky psychologie a neurověd. Pracuji mimo jiné s tématy vztahů, emocí, rodinného zázemí, úzkostí, truchlení, traumatu a poruch příjmu potravy.
 
Šest let jsem pracovala v neziskovém sektoru, kde jsem se věnovala individuální i skupinové podpoře lidí s duševním onemocněním, zejména psychotického a úzkostně-depresivního spektra, a také podpoře rodin ohrožených sociálním vyloučením. Jako dobrovolnice jsem pracovala s uprchlíky a s mladistvými.
 
Pracuji pod pravidelnou supervizí. Jsem členem Českého Institutu Biosyntézy a kandidátním členem České asociace pro psychoterapii. Dodržuji etický kodex České asociace pro psychoterapii a European Association for Psychotherapy.
 
Věřím, že k tomu, abychom se cítili dobře ve svém životě, často stačí malá změna uvnitř – v postoji, v náhledu či v prožívání. Věřím, že když poznáme naše zdroje a najdeme k nim jasnou cestu, objevíme v sobě sílu, odolnost a také flexibilitu.

 

ABSOLVOVANÉ KURZY

 • Párová terapie – práce se zdravou vazbou a zdravou sexualitou
 • Vliv raného dětství na vývin mozku a chování
 • Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
 • Hlas-tělo-komunikace
 • Procesy změny a úvod do práce s motivací
 • Moderní přístupy k duševním onemocněním
 • Tanečně-pohybová terapie
 • Relaxační techniky
 • Emoční inteligence
 • práce s tělem
 • Práce se změněnými stavy vědomí
 • Mindfulness
 • Komunikace s lidmi s poruchami osobnosti

Podporují nás

© 2022 Nadační fond Solithera | Zásady cookies