Hana Dvořáková

Psychoterapeutka

REZERVACE

Terapeutku Hanku si můžete rezervovat na emailové adrese hdvorakova@solithera.cz. Forma zapojení do projektu:  terapie za sníženou cenu.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PedF UK. Během studia jsem absolvovala řadu stáží na pracovištích různého typu (akutní psychiatrické oddělení, dětská psychiatrická léčebna, Fond ohrožených dětí, manželská poradna, a jiné).

V oblasti psychoterapie jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik integrativní gestalt terapie (INSTEP), dvouletý výcvik muzikoterapie pod vedením Mgr. Matěje Lipského. PhD., všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci. V roce 2022 jsem ukončila prezenční část výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch vedeném Institutem rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci a pokračuji v supervizní části tohoto výcviku.

Pracovní zkušenosti z oblasti terapie jsem získávala jako konzultantka na Lince bezpečí, v Domově pro zrakově postižené Palata, ve speciálně pedagogickém centru, jako asistentka pro děti s mentálním postižením v o.s. Cesta slunce a se sociálně znevýhodněnými dětmi v Člověku v tísni, muzikoterapeutka v domově Sue Ryder, o.s. 

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP) a Společnosti rodinných terapeutů (SOFT). Od roku 2018 se věnuji své soukromé terapeutické praxi. Pracuji pod pravidelnou supervizí. 

Podporují nás

© 2023 Nadační fond Solithera | Zásady cookies