VZDĚLÁNÍ

Bakalářské studium – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2012-2015)

Magisterský titul – FTVS Univerzity Karlovy v Praze (2015-2018)


POPIS

Jako fyzioterapeut pracuji 7. rokem. K práci fyzioterapeuta mně dovedla láska k pohybu a touha porozumět lidskému tělu. Postupně mi však studium ukázalo, že jako fyzioterapeut jsem schopna obsáhnout mnohem více než „pouze“ tělo. V praxi se tak vždy snažím o vnímání jedince a obtíží v širším kontextu jeho života a podle toho volím i přístup k terapii. Na terapiích se mnou se tak můžete setkat jak s různými fyzioterapeutickými přístupy, tak s technikami vycházejícími z jógy.

ABSOLVOVANÉ KURZY

Certifikovaný kurz Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

Dynamika myofasciálních řetězců s využitím jógových poloh, Rehamil, PhDr. Jitka Malá, PhD

Akreditovaný kurz MŠMT – Instruktor jógy, 200h, Karma Yoga

Certifikovaný kurz lektor jin jógy, 50h, Angela Jervis Read

Jivamukti 75hr Teacher Training, Berlin, Anja Kuehnel

Akreditovaný kurz MŠMT –  Instruktor pohybových aktivit při prevenci civilizačních onemocněních

Objednat se můžete na terapiebezrozdilu@gmail.com