Terapie bez rozdílů

Solithera je nezisková organizace věnující se zprostředkovávání služeb z oblasti péče o duševní i tělesné zdraví a zajišťování přístupu k těmto službám také osobám ve znevýhodněné / složité životní situaci. Nabízíme služby pečující o fyzické, psychické, sociální či spirituální potřeby člověka, protože celostní pojetí zdraví vnímáme jako zásadní pro cestu k uzdravení. Vzájemnou spoluprací se snažíme umožnit terapie z různých oblastí péče v bezpečném, podpůrném a neodsuzujícím prostředí pro ženy, děti a muže, kteří z různých důvodů přístup k těmto službám nemají, nebo ho mají omezený.

 

 

Jak to celé funguje?

Na našem webu sdružujeme terapeut(k)y a další odborníky, kteří jsou do projektu solidárních terapií zapojeni. Hradící klienti a klientky si mohou vybrat službu jakou potřebují a vhodného terapeuta/terapeutku (podle medailonků a místa působení). Každá terapie hrazená těmito klienty je navýšená o 100 Kč. Tyto peníze – společně s finančním příspěvkem terapeutů a terapeutek – putují do fondu Solithera. Z něj zajišťujeme terapeutické a další služby pro lidi z různých marginalizovaných skupin (bez ohledu na ekonomickou situaci, schopnosti, typ tělesného/mentálního deficitu atp.). Inkluzivní přístup a diverzita je důležitou myšlenkou projektu a v obecné rovině věříme, že přispívá k rovnější a zdravější společnosti.

 

Tento projekt tak zároveň umožní terapeutům a terapeutkám, kteří/které  pracují v soukromém sektoru, podílet se na sociálním projektu poskytujícím péči i lidem, kteří by si podobné služby hradit nemohli. Zároveň umožňuje lidem chronicky nemocným či jinak sociálně znevýhodněným získat péči, která je může podpořit v začleňování se do společnosti či zvýšit kvalitu života. Hradícím klientům, kteří běžně za terapeutické služby platí, projekt umožní podílet se na podpoře lidí, kteří potřebují stejné služby, ale nemají možnost se k péči dostat. Propojení těchto tří skupin lidí podporuje základní myšlenku našeho nadačního fondu, a to že solidarita spojuje a vytváří společnost rovnější a spravedlivější. 

 

O tom jak projekt postupně vznikal, se můžete dočíst v článku  na našem blogu – zde.

 

Naše projekty

Fyzioterapie ve vlastním sociálním prostředí pro těžce neurologicky postižené klient(k)y

Pro klient(k)y, kteří mají chronické neurologické onemocnění, nemohou si domácí terapie hradit a není pro ně možné docházet na ambulantní terapie, nabízíme fyzioterapie v domácím prostředí za doplatek 200 Kč za hodinu. 

(více informací o prvním projektu se dočtete zde)

Terapie pro matky samoživitelky, otce samoživitele a pečující osoby

Lidé vychovávající děti bez partnera/partnerky a pečující o těžce nemocné či starší osoby často žijí na hranici životního minima. Právě těmto lidem poskytujeme terapeutické a další služby podporující zdraví, jako jsou: fyzioterapie, psychoterapie, poradenství, seberozvojové služby a mnohé další, a to zdarma nebo za sníženou cenu.

Terapie bez rozdílů - otevřený program

Do tohoto projektu jsou zahrnuti klienti a klientky, kteří jsou doporučení přes terapeut(k)y spolupracující s naším nadačním fondem. Jedná se o klient(k)y, kteří jsou chronicky nemocní, jinak sociálně znevýhodnění nebo se ocitli v tíživé životní situaci a nespadají do předchozích dvou projektů. Těmto lidem nabízíme služby napříč terapeutickými (a podobnými) obory. 

 

A u tohoto kromě počtu i vypsané konkrétní zprostředkované terapie

10x fyzioterapie pro bono pro klientku s psychiatrickou diagnózou

10x psychoterapie pro paní, která uprchla před válkou na Ukrajině (s fin. účastí klientky 200Kč za terapii)

Zakladatelky fondu

Šárka
Vaňková

Členka správní rady

Anežka
Špačková

Předsedkyně správní rady

Marie
Píšťková

Členka správní rady

Statut nadačního fondu

Statut nadačního fondu Solithera v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, upravuje zejména podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a okruh osob, kterým je lze poskytovat, dále způsob, jakým se nadační příspěvky poskytují a další otázky, například postup pro jednání orgánů nadačního fondu.

Podporují nás

MENU

SLEDUJTE NÁS

© 2022 Nadační fond Solithera | Zásady cookies