Terapie bez rozdílů

Solithera je nezisková organizace věnující se zprostředkování služeb z oblasti péče o duševní i tělesné zdraví osobám chronicky nemocným či jinak sociálně znevýhodněným. Cílem organizace je také propojování a vzájemné mezioborové obohacování zapojených terapeutů a terapeutek.

O tom jak projekt postupně vznikal, se můžete dočíst v článku na našem blogu:

Naše projekty

Fyzioterapie ve vlastním prostředí pro těžce neurologicky postižené klient(k)y

Pro klient(k)y, kteří mají chronické neurologické onemocnění, nemohou si domácí terapie hradit a není pro ně možné docházet na ambulantní terapie, nabízíme fyzioterapie v domácím prostředí za doplatek 200 Kč za hodinu. 

(více informací o prvním projektu se dočtete zde)

Terapie pro matky samoživitelky, otce samoživitele a pečující osoby

Lidé vychovávající děti bez partnera/partnerky a pečující o těžce nemocné či starší osoby často žijí na hranici životního minima. Právě těmto lidem poskytujeme terapeutické a další služby podporující zdraví, jako jsou: fyzioterapie, psychoterapie, poradenství, seberozvojové služby a mnohé další, a to zdarma nebo za sníženou cenu.

Terapie bez rozdílů - otevřený program

Do tohoto projektu jsou zahrnuti klienti a klientky, kteří jsou doporučení přes terapeut(k)y spolupracující s naším nadačním fondem. Jedná se o klient(k)y, kteří jsou chronicky nemocní, jinak sociálně znevýhodnění nebo se ocitli v tíživé životní situaci a nespadají do předchozích dvou projektů. Těmto lidem nabízíme služby napříč terapeutickými (a podobnými) obory. 

 

A u tohoto kromě počtu i vypsané konkrétní zprostředkované terapie

10x fyzioterapie pro bono pro klientku s psychiatrickou diagnózou

10x psychoterapie pro paní, která uprchla před válkou na Ukrajině (s fin. účastí klientky 200Kč za terapii)

Solithera fond

Zakladatelky fondu

Šárka Vaňková

Členka správní rady

Anežka Špačková

Předsedkyně správní rady

Marie Píšťková

Členka správní rady

Statut nadačního fondu

Statut nadačního fondu Solithera v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, upravuje zejména podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a okruh osob, kterým je lze poskytovat, dále způsob, jakým se nadační příspěvky poskytují a další otázky, například postup pro jednání orgánů nadačního fondu.

Podporují nás

MENU

SLEDUJTE NÁS

© 2022 Nadační fond Solithera | Zásady cookies