Slavíme první skleněnku!

První projekt solidárních terapií zahájen

Dnes bychom s vámi rády sdílely radost! Z toho, že se náš projekt, který má za sebou prvních 6 týdnů po spuštění mnoha lidem líbí, že se nám ozývají terapeuté a terapeutky z různých oborů, naše myšlenka je zaujala a chtějí se zapojit, také z toho, že se rýsují spolupráce s klinikami a terapeutickými centry a v neposlední řadě také radost z každého finančního příspěvku, který už přistál na našem transparentním účtu a bez kterých by projekt solidárních terapií zatím nemohl fungovat. 

 

Největší radost nám ale momentálně přináší skutečnost, že po roce a půl intenzivních příprav, nekonečných schůzek, nejrůznějších překážek a bojů s administrativou, zkoušek vytrvalosti a trpělivosti a mnohém dalším, jsme tento týden poprvé začaly s tím, kvůli čemu jsme se do toho původně pustily.

 

Prvním projektem NF Solithera jsou Fyzioterapie ve vlastním sociálním prostředí pro těžce neurologicky postižené klienty. Na projektu částečně spolupracujeme s neziskovou organizací Hometherapy, která terapeutické služby v domácím prostředí poskytuje už přes 10 let a díky níž můžeme směřovat péči tam, kde je nejvíce potřeba. Terapie jsou individuální a probíhají doma nebo v ústavním zařízení u pacientů s neurologickým postižením, kteří si soukromé terapie sami hradit nemohou a pojišťovna je v dostatečné míře a kvalitě nepokryje. Každý z klientů v našem programu platí spoluúčast, konkrétně 200Kč za hodinovou terapii, která za běžných okolností stojí 1000Kč.  

 

Logo Hometherapy

 

 

Prvním klientem, který je do programu zařazen je 45-letý muž po poranění mozku, který je od autonehody postižený spastickou kvadruparézou až kvadruplegií, tedy leží doma na lůžku s výrazně omezenou hybností. Představa dojíždění na ambulantní fyzioterapii je pro něj a jeho rodinu nemyslitelná, jak z logistických, tak i z kapacitních důvodů. Pro tohoto klienta má terapie velký význam, a to jak v prevenci i zlepšování fyzického stavu, tak i vlivem na stav psychický. Ekonomická situace tomuto klientovi neumožňuje si terapie dlouhodobě v plné výši hradit, a proto je poslední rok úplně bez cvičení, doma na lůžku. 

 

Od listopadu tohoto roku zase začne rehabilitovat u sebe doma, kam za ním bude docházet jeho fyzioterapeutka. Věříme, že má z toho také radost a doufáme, že bude možné i do budoucna terapie zčásti hradit. 

 

Pro takové, jako je náš první klient a další lidi s nesnadným životním příběhem se budeme snažit dál dělat terapie dostupnější a budeme moc rády, pokud nám v tom budete i nadále pomáhat.

 

Mnoho radosti v životě vám přeje tým Solithera!

Podporují nás

© 2022 Nadační fond Solithera | Podmínky použití