Fyzio ve firmách pro dobrou věc

Péče o zaměstnance spojená se solidárním projektem

To, že vytváření příjemného prostředí a důraz na pozitivní firemní kulturu a celkovou péči o zaměstnance je pro celou firmu přínosem, už si mnoho podnikatelů uvědomuje. Stejně tak fakt, že přispíváním na dobročinné účely je výrazně podpořen kladný veřejný pohled na firmu. S naším programem pro firmy lze zvládnout obojí! 


V rámci rozšiřování nabídky terapeutických a dalších služeb, který náš nadační fond poskytuje, jsme se rozhodly podpořit majetek fondu (a tím lidi chronicky nemocné a sociálně znevýhodněné) další činností.  Představujeme vám Fyzioterapeutické cvičení ve firmách od NF Solithera


Jak takové cvičení vypadá? 

  • Cílem je kompenzování dlouhodobých statických pozic zaměstnanců (převážně sedu u PC), prevence obtíží z přetížení, sjednocení týmu společnou aktivitou a v neposlední řadě vliv na psychickou i fyzickou kondici.
  • Cvičení kombinuje fyzioterapeutické cviky s prvky DNS konceptu, stretching a inspiruje se jógovými pozicemi. Klademe důraz na uvědomování si pohybu a dechu a koncentraci na své tělo a jeho možnosti.
  • Předcvičují dvě fyzioterapeutky, je tedy prostor k individuálním „korekcím“ všech zúčastněných. Jedna terapeutka předcvičuje, druhá koriguje v pozicích a napomáhá nalézt či upravit pozici tak, aby byla pro daného člověka co nejpříjemnější a zároveň nepřispívala k poškozování pohybového aparátu.
  • Součástí programu je přednáška o ergonomii sedu a práci na PC včetně praktických ukázek a individuálních úprav pracovního prostředí.
  • Cvičení je vždy doprovázeno hudbou a končí závěrečnou relaxací.
  • Cvičení probíhá jednou týdně a v teplých měsících lze cvičit venku.
 
Pro ty, kteří si terapeutické služby hradit nemohou
Z každého skupinového cvičení posíláme 25 % ceny do fondu Solithera. Z toho jsou pak hrazeny terapeutické a podobné služby lidem, kteří k nim nemají přístup, nebo ho mají značně omezený. Jedna taková skupinová lekce tedy může uhradit 1 – 2 terapie tam, kde je potřeba. 
 
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráce v roce 2023!
Anežka a Šárka
 
 
Fotogalerie – fyzioterapeutické lekce na Letné, léto 2022
 
 

 

Podporují nás

© 2022 Nadační fond Solithera | Podmínky použití