Mgr. Martina Švarcová

Arteterapeutka, terapeutka, somatická koučka

REZERVACE

Terapeutku Martinu si můžete rezervovat na emailové adrese msvarcova@solithera.cz

VZDĚLÁNÍ a KURZY
 • Germanistika – Bohemistika, FFUK (magisterské studium)
 • Výcvik koučování s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu, VŠAP (Mgr. Petr
  Růžička)
 • Výcvik v somatickém koučování (Mgr. Adéla Barešová)
 • Koučink jako umění, integrovaný výcvik spojující psychologický koučink, NLP,
  exekutivní koučink, systemické dotazování a koučování zaměřené na tělo (MgA
  Magdalena Vokáčová)
 • Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii (Miroslav Huptych)
 •  Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii (PhDr. Mariana Štefančíková,
  Ph.D.)
 • Malování jako hra – akreditovaný arteterapeutický výcvik dle Arno Sterna (RFA
  Martina Weissgerber)

 

O MNĚ

Na základě své vlastní zkušenosti i práce s klienty se mně mnohokrát potvrdilo, že odpovědi na své otázky nosíme v sobě a je v naší moci je i najít. Proto vytvářím bezpečný a tvůrčí prostor, ve kterém si na své odpovědi přicházíte sami. Aha momenty a vhledy, které zažijeme, jsou mnohem cennější, než jakékoliv rady. Nacházíme totiž taková řešení a takové postoje, na které jsme připravení a díky tomu máme i chuť je začít uskutečňovat i v životě.

V arteterapii ráda pracuji s relaxací a imaginací, kterou následně malujeme, ale možností je celá řada, od muchláže, koláže, práce s hlínou, přes smejváky, práci s kartami nebo s příběhem… Záleží na tom, s jakým tématem přicházíte. Arteterapie je hravá, ale přitom velmi silná technika, při které se dotýkáme naší vlastní podstaty. Když tvoříme, aktivujeme své nevědomí a umožňujeme skrytým obsahům, aby vystoupily na povrch a my je mohli nahlédnout, zpracovat a přijmout. Tím, že si je zvědomíme, na nás už nemají takový vliv. Ikdyž některým obrazům neporozumíme hned, už samotný tvůrčí proces je léčivý, a časem postupně všechno do sebe zapadne. Příjemný vedlejší efekt arteterapie je, že rozvíjí naši tvořivost a naši schopnost sebevyjádření. Pomáhá nám mapovat slepá místa, hojit staré rány a stávat se celistvější osobností. Zároveň je potřeba říct, že vůbec nemusíme umět malovat. Důležitý je proces samotný a náš prožitek. Já jsem tu od toho, abych vám pomohla otevřít dveře, které pro vás dosud zůstávaly zavřené, nebo jste o nich ani nevěděli.

Arteterapie a práce s nevědomím mě přivedla k práci s tělem v podobě somatického koučinku, při kterém kromě klasického dotazování pracujeme i s moudrostí našeho těla, s našimi emocemi a kreativitou. Zapojujeme tak nejen náš intelekt, ale i vlastní inteligenci těla. Díky tomu využíváme celý potenciál člověka, nejen naši racionální část, ale i naše tělesné a emoční prožívání. Probouzíme naši pravou mozkovou hemisféru, ve které sídlí naše tvořivost, intuice i odvaha hledat nové cesty a zkoušet nové věci. Díky tělesnému a emocionálnímu prožitku jsou naše uvědomění mnohem hlubší. Práce s tělem, prostorem, metaforou a potažmo i nevědomím přináší řešení, která bychom tzv. hlavou sotva kdy vymysleli. A když už je máme, pozveme zpátky naši racionalitu a dáme dohromady funkční kroky, díky kterým přivedeme řešení k životu. Změny, které prožijeme a následně ukotvíme racionálně, se pak mnohem snáz projeví i v našem životě.

V poslední době ráda využívám i léčivé a podpůrné prostředí přírody. Můžeme se proto potkat jak v terapeutovně, tak na koučovací procházce v parku nebo lese 🙂 A pokud jste zdaleka, lze i online, překvapivě funguje somatický koučink i na dálku.

Specifickou oblastí, které se v poslední době věnuji, jsou sny. Jak ty, které přicházejí spontánně v noci, tak sny, které si můžeme navodit podobným způsobem jako imaginaci. Se sny pracuji jak v rámci koučování, tak arteterapie. Porozumíme-li svým snům, najdeme v
nich svého nejlepšího rádce a terapeuta 🙂 Přinese-li klient nějaký svůj sen, posouváme se
rázem mílovými kroky vpřed.

Paralelně vedu i kurzy zaměřené na mapování silných stránek, nenásilnou komunikaci a vedení poradenského rozhovoru pro neziskovou organizaci EKS, která se zabývá kariérovým poradenstvím. Pracuji tedy jak s jednotlivci, tak se skupinami. Zároveň se sama neustále vzdělávám a objevuji nové způsoby práce s klientem i sama se sebou.

 

ABSOLVOVANÉ KURZY

 • Výcvik v mapování zdrojů a silných stránek dle metody CH-Q (EKS, z.s.)
 • Biosyntéza pro učitele a školní psychology, Český institut biosyntézy
 • Kurz imaginativních technik: Reflexe “já” a podpora rozvoje “já” (PhDr. Mariana
  Štefančíková, Ph.D.)
 • Kurz imaginativních technik: Vztahy v rodině a mužsko-ženské vztahy (PhDr.
  Mariana Štefančíková, Ph.D.)
 • Kurz imaginativních technik: Psychosomatika (PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D)
 • Tréninková skupina nenásilné komunikace (RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.)
 • Emoční inteligence (VeVa)
 • Učitel snění (Robert Moss)
 • Zdivočet! využití přírody v terapii (Ing. Tomáš Hawel)

Podporují nás

MENU

SLEDUJTE NÁS

© 2022 Nadační fond Solithera | Zásady cookies