Lucie Venclíková

Psychoterapeutka

REZERVACE

Terapeutku Lucii si můžete rezervovat na emailové adrese lvenclikova@solithera.cz. Forma zapojení do projektu:  solidární terapie.

VZDĚLÁNÍ
 • Magisterské studium – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy: obor adiktologie
 • Erasmus+; University of Ghent – Faculty of Psychology and Educational Sciences
 • Akreditovaný psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik dynamického směru se
  zaměřením na trauma; Rafael institut (2018 – dosud)
 
POPIS

Pracuji osobně na Praze 6, online nebo po telefonu s dospívajícími (15+) a dospělými klienty.
K práci využívám integrativní pojetí terapie, z různých psychoterapeutických směrů si tedy
vybírám ty prvky a metody, které nám s klienty vyhovují. Vycházím přitom z dynamického
psychoterapeutického přístupu, ve kterém je vztah terapeuta a klienta jeden z
nejdůležitějších aspektů úspěchu psychoterapie.

Vystudovala jsem obor adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, a protože jsem
záhy zjistila, že se nechci věnovat jen závislostnímu chování, rozšířila jsem svou působnost
o psychoterapeutický výcvik, který právě dokončuji. Mimo získané vzdělání jsem pracovala
deset let s klienty v sociálních a zdravotních službách, kde jsem nasbírala zkušenosti, které
teď ve své praxi využívám. 

Vedle soukromé praxe působím jako mentor na Terapeutické lince Sluchátko a občas
píšu články na webu Psychologie.cz. Jsem kandidátním členem České asociace pro
psychoterapii, řídím se jejich etickými standardy. Svou práci konzultuji v rámci supervizí, s
kolegy během intervizí a v oboru se neustále dále vzdělávám, což považuji za celoživotní
proces.
Mezi mé klienty patří zejména mladí dospělí (± 20 – 35 let), ženy na mateřské a vysoce citliví
lidé, pro jejíchž prožívání mám značné pochopení, jelikož se v mnoha ohledech cítím být
jednou z nich.

 

KURZY

 • Sandtray terapie hrou v pískovišti (Mgr. Veronika Galusová)
 • Kompletní kurz krizové intervence (Remedium)
 • Výcvik v chatové krizové intervenci a poradenství (VOŠSP Jahodovka)
 • Základy biosyntézy (Český institut biosyntézy)
 •  Kurz motivačních rozhovorů (PhDr. Jan Soukup)
 •  Kurz Pracovník v sociálních službách (MAVO)
 •  Kurz meditace a mindfulness (Vnitřní prostor)
 •  Kurz primární prevence rizikového chování (Prev-Centrum; Semiramis)

Podporují nás

© 2022 Nadační fond Solithera | Zásady cookies