Ewa Svoboda

Psychoterapeutka

REZERVACE

Terapeutku Ewu si můžete rezervovat na emailové adrese esvoboda@solithera.cz. Forma zapojení do projektu:  terapie za sníženou cenu, solidární terapie.

VZDĚLÁNÍ
 • Psychologie a speciální pedagogika UK Praha (ukončení 2015)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik PCA Praha, Přístup zaměřený na člověka dle Carla Rogerse (2009 – 2013)

 
O MNĚ

Jsem psycholožka, terapeutka a koučka. Ve své práci vycházím zejména
z humanisticky zaměřeného psychoterapeutického přístupu, kde je kladen velký
důraz na důvěru v potenciál, moudrost a tendenci k růstu každého z nás.
Mám zkušenosti v oblasti práce s dospělými, dospívajícími a v rodinném
poradenství, zejména v rodinách s dětmi s postižením.
 
Při práci s klienty se snažím, aby byly mé terapeutické služby jasně rozlišené a
snadno pochopitelné. Pokud to situace vyžaduje a je v zájmu klienta, jsem schopna
kombinovat různé přístupy a techniky. Má práce je založena na principu pozitivního
výsledkového rámce, který každé sezení transformuje na naplňující cestu za
poznáním a osobním růstem. Práce s klienty je pro mne nejen profesí, ale také
dobrodružstvím plným nových poznání.
Zajímám se mimo jiné o techniky Mindfulness, myšlenkové mapy a je pro mne
důležité kontinuální vzdělávání, v současné době jsem v přípravě (kurzu) na další
psychoterapeutický výcvik. Samozřejmostí je pravidelná supervize.
Pracuji v kanceláři na pražském Žižkově a také online.
S manželem vychováváme dvě děti, které jsou mi zrcadlem a zároveň učiteli. Je mi
blízké kontaktní a respektující rodičovství.
 
ABSOLVOVANÉ KURZY

 • Celostní kouč, Coachingworld (2023)
 • Family a vztahový koučink (2023)
 • Týmový koučink (2023)
 • Setkání s biosyntézou, 24h (2022)
 • MBSR (Mindfulness based stress reduction) – 8 týdenní kurz (2022)
 • Základní kurz Focusing (16h)
 • Základní kurz Bazální stimulace (24h)
 • Nástavbový kurz bazální stimulace (16h)
 • Kurz krizové intervence, se zaměřením na specifickou skupinu rodin s dětmi se zdravotním
  postižením (17h)
 • Umění si hrát, vedení dětí se zdravotním postižením (8h)
 • Komunikace v rodině a s rodinou (16h)
 • Vývojové potřeby Pesso Boyden System Psychomotor a jejich místo v rané péči (16h)
 • Jak dětství ovlivňuje dospělý život – odborný seminář (8h)
 • Work-life balance jako prevence syndromu vyhoření (8h)
 • Duševní onemocnění u dětí – jak je rozeznat a pomoci (8h)

Podporují nás

© 2023 Nadační fond Solithera | Zásady cookies