Bc. Filip Kopřiva

Fyzioterapeut

REZERVACE

Terapeuta Filipa si můžete rezervovat na emailové adrese fkopriva@solithera.cz

VZDĚLÁNÍ

2019 -2022    Bakalářské studium – Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

 

O MNĚ

Jako osobní trenér jsem byl lidským tělem fascinován. Každým den jsem se snažil své
vědomosti rozšiřovat a díky mému nadšení jsem se dostal až k fyzioterapii. Fyzioterapii jsem
si od té doby zamiloval a dnes je spolu s trénováním mou nedílnou součásti.
Během své práce vybírám z širokého spektra manuálních technik tak, abych klientovi co
nejvíce ulehčil návrat do běžného života bez bolesti. Zároveň však kladu důraz na klientovu
samostatnost a nutnost aktivního zapojení, které je na cestě k uzdravení nutné.

 

ABSOLVOVANÉ KURZY

  • Dornova metoda PLUS
  • Celostní přístup v ošetření jizev – školitel PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
  • Manuální lymfodrenáž – HT Institut
  • SM-systém – Metoda spirální stabilizace páteře
  • Mechanická diagnostika a terapie – Stáž v certifikované McKenzie klinice
    NeuroKinetic Therapy – Level 2

Podporují nás

MENU

SLEDUJTE NÁS

© 2022 Nadační fond Solithera | Zásady cookies