Myšlenka Solidární terapie​

Myšlenka na založení společného projektu vznikla v roce 2020, kdy Anežka vyjádřila to, co jsme všechny cítily. Jsme tři kamarádky, které spojilo studium fyzioterapie, kterou jsme se rozhodly studovat jako pomáhající profesi.

S přibývající praxí a prací s lidmi s postižením či chronickým onemocněním se nám bohužel častokrát potvrdilo, že ne každý může na tuto péči dosáhnout. Limitujícím faktorem mohou být finance, protože systém zdravotního pojištění často nepokryje vše v dostatečné intenzitě a kvalitě. Někteří lidé, a často ti, kteří to nejvíce potřebují, si ale nemohou dovolit hradit soukromé terapie, jejichž cena se například v Praze průměrně pohybuje v rozmezí od 900 do 1200 korun za hodinu. Pomoc se tedy někdy stává nedosažitelnou právě tam, kde je jí zásadně potřeba.

Lidé, kteří jsou z různých příčin sociálně znevýhodnění či vyloučení, pak mohou mít obtíže nejen s penězi, ale také s komplikacemi v podobě nepochopení či předsudků. Poslední roky také sledujeme, že (post)pandemická situace ještě celospolečensky zvyšuje potřebnost terapeutické péče a zároveň prohlubuje rozdíly a dále rozevírá společenské nůžky.


LIDÉ LIDEM 

Solithera vznikla z přesvědčení, že ke kvalitní terapeutické péči by měl mít přístup každý člověk, který takovou péči potřebuje, bez ohledu na typ postižení a momentální finanční nebo společenskou situaci.

Další, co v nás dlouhodobě rezonuje, je myšlenka podpoření lidí, kteří podporu potřebují, takzvaně “zespoda”, tedy spojením našich sil – terapeutů a těch, kteří si mohou terapie hradit. Tím vzniká zdroj příjmu, který není závislý na dalších institucích.

Tři prstence planety, které znázorňuje naše logo, značí tři skupiny lidí, který projekt spojuje – propojením prostředků terapeutů a platících klientů je umožněno zajistit terapii lidem, kteří by si pomoc v takové podobě nemohli dovolit. Solidarita je jedním ze základních principů organizace.

Logo Solithera


ZAPOJIT SE MŮŽE KAŽDÝ/KAŽDÁ

S vědomím důležitosti komplexnosti poskytované péče jsme k sobě hledaly terapeuty a terapeutky dalších specializací. Náš tým se tak postupně rozrůstal až do současné podoby a přejeme si, aby dál rostl a pokrýval čím dál širší terapeutické spektrum. Čím více lidí z pomáhajících a dalších profesí zabývající se lidským zdravím se zapojí, tím větší části populace s různým typem postižení/sociálního omezení budeme schopni společně pomoci na cestě k důstojnému a rovnějšímu zapojení do společnosti.

Celostního přístupu bychom chtěly dosáhnou nejen ve vztahu k lidem, kterým péči poskytujeme, ale i interně, v rámci všech členů, kteří se do projektu zapojí. Sdílení informací mezi odborníky a dalšími v rámci organizace a diskuze týkající se jednotlivých kazuistik nám umožní lepší zacílení péče, efektivnější výběr nejlepšího možného přístupu a zároveň společný profesní růst.

Věříme, že vždy najdeme cestu, jak se může zapojit každý člověk, kterému je princip solidární terapie sympatický. Zároveň jsme otevřené všem nápadům a návrhům, které přispějí k dalšímu rozvoji organizace.

Společnost, ve které žijeme, tvoříme my všichni. Věříme, že vznik každého ostrova respektu, solidarity, rovnosti a vzájemné péče přispívá k jejímu ozdravování.

Anežka & Šárka & Marie

Podporují nás

© 2024 Nadační fond Solithera | Podmínky použití